DYA maturity Matrix tool®

DYnamische Architectuur (DYA) is een doelgerichte, pragmatische benadering van architectuur. Deze website ondersteunt de Maturity Matrix uit DYA door middel van een tool die de vragen uit de matrix aanbiedt en de resultaten presenteert.

Let op: deze site is een experiment van een DYA specialist van Sogeti. Sogeti heeft zich (nog) niet gecommitteerd aan deze oplossing. Als zodanig kan Sogeti geen verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de gegevens die u hier invult. Beschouw het gebruik dan ook als een experiment.

Rechts boven vindt u twee links. De eerste verwijst naar de invul tool. U dient voor het gebruik een account aan te maken voor deze site. Na het invullen van de vragen krijgt u de resultaten te zien. Deze resultaten kunt u eventueel ook delen met iemand die geen account heeft.
De tweede is een viewer van de onderbouwing van de matrix. Beide zijn tweetalig.
Er is een klein aantal beheerders en DYA specialisten die alle antwoorden en resultaten kunnen inzien. Houd hier rekening mee bij het invullen van uw gegevens.

Waarom DYA?

DYA® is een bewezen set van best practices, ontwikkeld door Sogeti, die ondersteunt bij het bereiken van een effectieve architectuurfunctie in uw organisatie. Tal van organisaties in Nederland en daarbuiten gebruiken (delen van) DYA bij het werken onder architectuur. Het is zo goed als zeker dat er ook voor u bruikbare handvatten en instrumenten in DYA zitten die ook u heel goed kunt inzetten.

Volwassenheid van uw architectuurfunctie

In de visie van DYA is het succes van architectuur in een organisatie heel sterk afhankelijk van de volwassenheid van de architectuurfunctie. Het gaat niet primair om het maken van mooie architectuurbeschrijvingen, maar om het gedragen en geïmplementeerd krijgen van de principes en modellen waaruit de architectuur bestaat. Het proces om te komen tot een architectuur is hierbij belangrijker dan de architectuur zelf! Dit denken zit opgesloten in DYA.

Waar het uiteindelijk voor elke individuele organisatie op aankomt is het inrichten van een architectuurfunctie die past bij de structuur en cultuur van de eigen organisatie. Dat vereist maatwerk. Je kunt nu eenmaal niet van de rest van de organisatie verwachten dat ze zich aanpassen aan de architectuurfunctie. Het moet juist andersom; de architectuurfunctie moet zich aanpassen aan bestaande werkwijzen en manieren waarop besluiten tot stand komen. Ook als die verandert, bijvoorbeeld door de overgang naar Agile werken. DYA sluit hier prima bij aan.

DYA vrij beschikbaar

DYA is het gedachtegoed van Sogeti, maar is vrij beschikbaar in de vorm van boeken en papers. Aan toepassing van DYA zijn geen voorwaarden of kosten verbonden anders dan de vermelding dat DYA een geregistreerd merk is van Sogeti. Om DYA effectief toe te passen is uiteraard inzicht nodig in wat DYA is en wat u daarmee kunt. Deze kennis kan worden verkregen door het bestuderen van de boeken en papers, maar ook door training of coaching en door experts, bijvoorbeeld van Sogeti te betrekken bij het inrichten en professionaliseren van uw architectuurfunctie.

Het rendement op het gebruik van DYA is hoog. Best practices van DYA, en daarmee het gebruik van de Maturity Matrix, kunnen helpen om uw architectuurfunctie vanaf de start de juiste dingen te laten doen en daarmee valkuilen te voorkomen.

Enterprise Architecture